Άλευρα

Το αλεύρι προέρχεται από την άλεση διάφορων δημητριακών. Τα πιο κλασικά είναι το σιτάρι, το καλαμπόκι, η σίκαλη και το κριθάρι. Αποτελεί το βασικό συστατικό του ψωμιού, τρόφιμο το οποίο βρίσκεται στη βάση της πυραμίδας της μεσογειακής διατροφής, αλλά και αρκετών ακόμα τροφίμων και αρτοσκευασμάτων.

Οι ποιότητες και οι κατηγορίες των αλεύρων διακρίνονται από τον τρόπο άλεσης, το κοσκίνισμα και την ποιότητα του σίτου και των άλλων δημητριακών. Ανάλογα με την ποιότητα του σίτου, τα άλευρα διακρίνονται σε άλευρα μαλακά και σκληρά.