Αγορά συσκευαστικής μηχανής για συσκευασίες ζάχαρης 1Kg & 500g

Με σκοπό τη κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών μας σε προϊόντα καστανής ζάχαρης 1Kg η εταιρείας μας προέβη στην αγορά κάθετης συσκευαστικής μηχανής. Με αυτή τη κίνηση επιτυγχάνουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας, μεγαλύτερη ευελιξία στη παραγωγή, μεγαλύτερη διαθεσιμότητα των προϊόντων καθώς και μείωση κοστολογίου.