Μάρτιος 2022

Αρχική2022Μάρτιος

Με σκοπό την κάλυψη των ολοένα αυξανόμενων αναγκών στη παραγωγή των προϊόντων μας, η εταιρεία μας προέβη στην αγορά μιας νέας μηχανής συσκευασίας σακιών 25Kg. Με τη προσθήκη αυτή η εταιρεία μας θα έχει πλέον τη δυνατότητα να παράγει εξ ολοκλήρου τις ποσότητες που διακινεί

Η νέα μηχανή συσκευασίας stick ζάχαρης θα καλύψει τις αυξημένες ανάγκες για stick τόσο για τις συσκευασίες των 1000 τεμαχίων όσο και για τις συσκευασίες 50 τεμαχίων. Με τη προμήθεια της νέας συσκευαστικής μηχανής πετυχαίνουμε τριπλασιασμό της ήδη υπάρχουσας παραγωγής με άμεσο αντίκτυπο στη μείωση του