Πιστοποίηση των εργασιών μας από την TUV AUSTRIA HELLAS

Η αδιαμφισβήτητη προσήλωσή μας στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μας πιστοποιείτε από έναν από τους μεγαλύτερους φορείς πιστοποιήσεων, την TUV AUSTRIA HELLAS. Η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε κατά ISO 22000:2005 για το τηρούμενο σύστημα της. Ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις των πελατών μας θέτοντας ψηλά το πήχη στα θέματα ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων.