Η νέα συσκευαστική μηχανή για ζάχαρη σε sticks μας δίνει τη δυνατότητα αύξησης της ροής των προϊόντων και κάλυψης των αυξημένων αναγκών των πελατών μας. Με την επένδυση αυτή η εταιρεία μας έρχεται να καλύψει το κενό στις ποσότητες που διακινεί ετησίως. Στα πλεονεκτήματα, συγκαταλέγονται