Απρίλιος 2021

Σε συνέχεια των επενδύσεων με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την αύξηση των ποσοτήτων ζάχαρης που διακινούμε ετησίως η εταιρεία μας προέβη στην αγορά  συσκευαστικής μηχανής για ζάχαρη 1Kg σε χάρτινη σακούλα. Η μηχανή αυτή ολοκληρώνει ένα πλάνο καθετοποίησης της παραγωγής και ελέγχου της ποιότητας των

Η νέα συσκευαστική μηχανή για ζάχαρη σε σακιά 25Kg μας δίνει τη δυνατότητα αδιάλειπτης ροής προϊόντων και κάλυψης των αυξημένων αναγκών των πελατών μας. Με την επένδυση αυτή η εταιρεία μας θα μπορεί να συσκευάζει το μεγαλύτερο μέρος των ποσοτήτων που διακινεί ετησίως. Στα πλεονεκτήματα,