Απρίλιος 2021

Αρχική2021Απρίλιος

Σε συνέχεια των επενδύσεων με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την αύξηση των ποσοτήτων ζάχαρης που διακινούμε ετησίως η εταιρεία μας προέβη στην αγορά  συσκευαστικής μηχανής για ζάχαρη 1Kg σε χάρτινη σακούλα. Η μηχανή αυτή ολοκληρώνει ένα πλάνο καθετοποίησης της παραγωγής και ελέγχου της ποιότητας των