Μάρτιος 2021

Αρχική2021Μάρτιος

Η νέα συσκευαστική μηχανή για ζάχαρη σε σακιά 25Kg μας δίνει τη δυνατότητα αδιάλειπτης ροής προϊόντων και κάλυψης των αυξημένων αναγκών των πελατών μας. Με την επένδυση αυτή η εταιρεία μας θα μπορεί να συσκευάζει το μεγαλύτερο μέρος των ποσοτήτων που διακινεί ετησίως. Στα πλεονεκτήματα,